Magento server migratie tip

Bij het migreren van Magento van development naar productieserver dien je uiteraard altijd de MySQL gegevens aan te passen in /app/etc/local.xml en dien je in de table ‘core_config_data’ de secure en unsecure web url aan te passen naar je nieuwe domein.

Maar bij het migreren van de database kan er ook iets fouts gaan. Magento houdt namelijk voor de store ‘admin’ in de tables de store_id ‘0’ aan. Als je bij het importen/exporten van de database de foreign key check aan had staan, is deze 0 gereset naar |aantal sites in je installatie|+1. Je krijgt dan deze error;

Magento Error – Notice: Undefined index: 0 app/code/core/Mage/Core/Model/Mysql4/Config.php on line 92

Om dit op te lossen dien je dus de storeid in een paar tables weer terug te zetten naar 0. Draai daarvoor de volgende query;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
UPDATE `core_store` SET store_id = 0 WHERE code=’admin';
UPDATE `core_store_group` SET group_id = 0 WHERE name=’Default';
UPDATE `core_website` SET website_id = 0 WHERE code=’admin';
UPDATE `customer_group` SET customer_group_id = 0 WHERE customer_group_code=’NOT LOGGED IN';
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;

En klaar ben je!