Magento laat complete SQL query zien bij Exception

Magento laat standaard maar een deel van de query zien als er een exception optreedt. Dit is natuurlijk in een productie omgeving prima maar in een development omgeving wil je zoveel mogelijk informatie om het probleem op te kunnen lossen. Om Magento de volledige query te laten weergeven moet je het bestand /lib/Zend/Statement/Pdo.php aanpassen.

Vervang regel 234 met deze code;

[php]ob_start(); print_r($params); $paramsPrint = ob_get_contents();
throw new Zend_Db_Statement_Exception($e->getMessage() . "\n\nSQL:\n" . $this->_stmt->queryString."\n\nParams:\n".$paramsPrint, (int) $e->getCode(), $e);[/php]